Van ZWO 1 Van ZWO 1


Ook dit jaar willen we in de vastentijd meedoen aan de vastenactie. Op 11 februari kunt u een doosje meenemen. Hier kunt u het geld indoen dat u uitspaart in de vastentijd door bijv. minder vlees te eten, minder frisdrank of alcohol te gebruiken, geen koekje bij de koffie: gewoon eenvoudiger te eten. Ook kunt u minder gebruik maken van social media en dat in geld omzetten. Zo is er wel meer te verzinnen.
De opbrengst willen we aan Vluchtelingenwerk Katwijk doneren.
Eerste Paasdag kunt u het doosje weer inleveren.
Liesbeth Visser

 
. .

 
. . 
Van ZWO 2 Van ZWO 2

Sobere Maaltijd
 


Om het Vasten kracht bij te zetten houden we ook dit jaar weer een Sobere Maaltijd samen met onze zusters en broeders van de Joannes de Doperparochie. We houden de Sobere Maaltijd in “De kleine JOANNES”.
Kerkstraat 68 Katwijk a/d Rijn. Op zaterdag 17 maart 2018 om 17.30 uur.

Iedereen is van harte welkom en breng gerust uw [klein] kinderen mee. Intekenlijst komt achterin de kerk te liggen.
Graag zelf soepkom en lepel meebrengen!
Liesbeth Visser

 
Leren en Ontmoeten 1 Leren en Ontmoeten 1

Vespers in de Veertigdagentijd 2018
 

Op de volgende woensdagavonden in maart zijn er in 'De Goede Herder' bezinningsmomenten (korte vespers) van 19.30 uur tot 20.00 uur. Iedere keer zingen we coupletten van het themalied ‘Met de boom des levens’; horen we een psalm en een korte meditatie en is er stille tijd. Op 7 maart gaat ds. Karel Koekkoek voor. Op 14 maart is er geen vesper, omdat dit Biddag voor gewas en arbeid is. De laatste vesper is op 21 maart met Cor van Vliet als voorganger.
Wie deze vespers al eens eerder heeft ervaren, weet van de verstilde, intieme sfeer. U bent van harte uitgenodigd.
Na de afsluitende vesper van 21 maart zal ds. Karel Koekkoek een avond leiden over ‘Miskotte en de openbaring van de Naam’.
Professor Miskotte was een invloedrijk protestants theoloog die leefde van 1894 tot 1971.

Deze vespers zijn voorbereid door de voorgangers van ‘De Rank’, ‘De Open Hof’ en 'De Goede Herder' als onderdeel van het gezamenlijke programma 'Leren en Ontmoeten'.

 
Stille Week in De Rank Stille Week in De Rank

 
Vieringen in de Stille Week voor Pasen
29 – 31 maart 2018.
 

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vormen samen één doorlopende viering. Zo ontbreekt de zegen aan het eind van de dienst op donderdag en vrijdag, de dienst is immers nog niet afgelopen.
Het centrale thema is Kyrie eleison, Heer ontferm U.

lees meer »
 
Ter overweging Ter overweging

 

Ter Overweging:
Schepping


Liesbeth Oort.

lees meer »
 
Leren en Ontmoeten 2 Leren en Ontmoeten 2


Bijbellezen in de ochtend op de laatste woensdag van de maand, in de Open Hof. Samen lezen en genieten van woorden en teksten. Onder leiding van Ds. Karel Koekkoek.
U bent van harte welkom en het begint om 10.00 uur tot 11.30 uur. Totziens. 

 
Uitgeprocedeerde asielzoekers Uitgeprocedeerde asielzoekersTon Snepvangers van De Bakkerij heeft zijn zorg uitgesproken over de opvang in Katwijk van uitgeprocedeerde asielzoekers. De kerkenraad heeft daarop besloten over dit onderwerp te reageren naar de politiek in Katwijk. Als eerste stap is dat gedaan door de visie van B&W op dit onderwerp te vragen. Van dat antwoord werden we niet vrolijk. 

lees meer »
 
Sam’s Kledingactie Sam’s Kledingactie

De inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood vindt dit voorjaar plaats op: Datum: donderdag 5 april 2018 Locatie: Kerkstraat 70 (voor de R.K. kerk) in Katwijk. Tijd: 16.00 – 20.00 uur. 

lees meer »
 
40 Dagentijd 40 DagentijdDe 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie nodigt uit om stil te staan bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.
Dit jaar is het thema ‘Onvoorwaardelijke liefde'. Overal ter wereld zorgen moeders voor hun kinderen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog proberen te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgen of in Nederland de eindjes aan elkaar knopen. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten. Voor hun eigen kinderen en die van anderen. Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde. In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. 

 
Meezingen met de Cantorij van De Rank? Meezingen met de Cantorij van De Rank?


 
De Rank heeft een Cantorij die wekelijks oefent. De Cantorij geeft regelmatig muzikale ondersteuning in de kerkdiensten op zondagmorgen. Vanuit de Cantorij is al enkele keren samen met de R.K. Parochie Joannes de Doper en de Open Hofkerk een scratchmiddag georganiseerd. Om kennis met de Cantorij te maken is iedereen van harte welkom op de repetitie avonden. Plaats: Aula Andreas College, locatie Pieter Groen: ingang Zuid, Helmbergweg 10, Katwijk. Elke maandagavond buiten de feestdagen en schoolvakanties. Contactpersoon: Cees van Delft, telefoon 071 4012420 of mail naar: Cees van Delft Klik hier